Met genoegen kunnen wij u meedelen dat vanaf 1 mei 2024 de OSZ-bijdragen,de ziekte-uitkeringen en de meeste pensioenen stijgen met 2%. Dit als gevolg van de overschrijding van de spilindex in april 2024.
De ziekte-uitkeringen en pensioenen zullen automatisch geïndexeerd worden. U hoeft hiervoor niks te ondernemen.
Op verzoek van Pegasus zijn de bedragen reeds geïndexeerd in Presta Web door Group S.

De hoge inflatie die we dit jaar kennen, leidt tot een aanzienlijke loonsverhoging, omdat ons land een automatisch loonindexeringsmechanisme heeft. Vanaf juni 2024 zullen uw lonen worden aangepast aan de recente schommelingen in de spilindex. Deze maatregel is bedoeld om ervoor te zorgen dat je inkomen in lijn blijft met de veranderingen in de kosten van levensonderhoud.

Que faire en cas d'urgence ?

En cas de rapatriement, l'équipe d'Expat & Co se tient à disposition des expats 24 h/24, 7 j/7.

+32 (0)2 669 08 80


Dit zal sluiten in 0 seconden

Wat te doen in noodgevallen?

In geval van repatriëring staat het Expat & Co team 24u op 24 en 7d op 7 ter beschikking van expats.

+32 (0)2 669 08 80


Dit zal sluiten in 0 seconden