OVER ONS

Geboorte van Pegasus

Vóór 1997 was DGD , voorheen bekend als de ABOS, verantwoordelijk voor het beheer van de statuten van ontwikkelingswerkers op basis van een administratief dossier dat door de NGO’s werd ingediend.

In 1997 veranderde de Moreels-hervorming de manier waarop NGO’s werkten ingrijpend. Voortaan werken NGO’s op een geïntegreerde en geplande manier: alle gesubsidieerde activiteitensectoren (uitzenden, financieringspartners, ontwikkelingseducatie en dienstverlening) worden uitgevoerd binnen het kader van een jaarlijks actieplan, dat de concrete vertaling is van een vijfjarenprogramma waarin de NGO haar visie en strategie ontwikkelt. NGO’s ontvangen subsidies op basis van dit actieplan.

Deze subsidies dienen als voorschot op de werkelijk gemaakte kosten om de ontwikkelingswerkers van alle NGO’s dezelfde statutaire basis te garanderen.

Deze nieuwe aanpak impliceert een zeer strikt beheer, dat regelmatig toezicht vereist. NGO’s worden geconfronteerd met een nieuwe uitdaging, een nieuw beroep. Het beheren van het ‘statuut’ vereist kennis van fiscale en juridische zaken.

Om deze extra werklast aan te kunnen, moeten NGO’s zich organiseren. Er zijn al verschillende stappen in deze richting gezet.

Eén optie was om gebruik te maken van sociale secretariaten. Een van de problemen met deze secretariaten is de kostprijs van hun diensten, maar ook hun meer diepgaande kennis van zowel de Belgische als de buitenlandse arbeidsmarkt.

De tweede optie die overwogen en aangenomen werd, is de oprichting van een eigen sociaal secretariaat.  De Franstalige, Nederlandstalige en tweetalige NGO’s verenigden zich binnen hun respectieve federaties en besloten Pegasus op te richten. Dankzij de oprichting van Pegasus, een vereniging zonder winstoogmerk op 18 december 1997, kon de hervorming die op 1 januari 1999 van kracht werd, worden doorgevoerd.

Om dit project tot een goed einde te brengen, werd één persoon in dienst genomen: Michel Lataer, de spil van het project. Michel Lataer heeft 5 jaar ervaring op het terrein en is een echte aanwinst voor de NGO’s.

Michel maakte het mogelijk om Pegasus slaagde er in een aantal interessante contracten inzake sociale zekerheid af te sluiten met de toenmalige DOSZ (dat OSZ werd), tegen dezelfde voordelige voorwaarden als ABOS. Andere groepsverzekeringscontracten zijn op dezelfde basis afgesloten. Dit alles stelt NGO’s in staat om samenwerkingssubsidies effectief, professioneel en efficiënt te beheren.

De NGO’s hebben hun inspanningen voortgezet, aangezien de werkdruk toeneemt met het aantal te beheren ontwikkelingswerkers op lange termijn. De NGO’s hebben hun capaciteit “gebundeld” om Pegasus in staat te stellen te groeien en om twee nieuwe posten te creëren die door Sociale Maribel worden gesubsidieerd, één voor de creatie van een extra post om dossiers te beheren en de andere voor een boekhouder.

In 2003 werd een nieuwe stap gezet. Om zijn structuur te consolideren, besloot Pegasus de krachten te bundelen met een traditioneel sociaal secretariaat, Groep S. Deze samenwerking stelde Pegasus in staat om een breder gamma van diensten aan te bieden door zowel gebruik te maken van de eigen  kennis als van die van Groep S. Dankzij deze alliantie kon Pegasus NGO’s niet alleen het beheer van hun expats, maar ook van hun Belgisch personeel aanbieden, tegen voordelige prijzen en altijd gebaseerd op een principe van solidariteit.

Recente evolutie

In 2022 heeft Pegasus een einde gemaakt aan het leveren van directe payroll diensten. De loonadministratie voor zowel het Belgische personeel als voor de expats wordt stopgezet.

Voor het loonbeheer van de expats wordt een nieuwe partnerschapsregeling met Groep S opgezet:

Zorgt voor accurate payroll informatie (expat registratie, wijzigingen in expat status, etc.)
Betaalt de kosten voor loonadministratie

Verwerkt lonen. Verifieert geen expatmaterie

OSZ inschrijvingsformulieren naar Pegasus sturen. Stelt vragen over expat-materie. Betaalt beheerskosten voor expat- en verzekeringsbijstand

Beheert verzekeringscontracten. Beantwoordt vragen over expatmaterie (belastingen, OSZ, verzekeringen, arbeidsrecht) bij de inschrijving van een nieuwe expat, in geval van ziekte, enz.

Geeft de nieuwe OSZ- en verzekeringsbedragen door, bij elke nieuwe indexering

Geeft toegang aan Pegasus tot de ledenmappen vanuit Presta Web.
Maakt het mogelijk om uittreksels te maken van lijsten van verzekerde personen

Que faire en cas d'urgence ?

En cas de rapatriement, l'équipe d'Expat & Co se tient à disposition des expats 24 h/24, 7 j/7.

+32 (0)2 669 08 80


Dit zal sluiten in 0 seconden

Wat te doen in noodgevallen?

In geval van repatriëring staat het Expat & Co team 24u op 24 en 7d op 7 ter beschikking van expats.

+32 (0)2 669 08 80


Dit zal sluiten in 0 seconden