Verzekeringen

Expat & Co

De verzekering Expat & Co (vervangt de vroegere verzekering bij  AXA) dekt zowel lange opdrachten van expats als korte missies  van Belgisch personeel in het buitenland.

De verzekering biedt :

  • Repatriëringsdekking
  • Aanvullende dekking gezondheidszorgen in aanvulling op de Sociale Zekerheid, of volledige dekking gezondheidszorgen (zonder Sociale Zekerheid)

Een individuele dekking, die enkel de expat dekt.
Een familiale dekking die ook de echtgeno(o)t(e) dekt (die de jure of de facto onder hetzelfde dak woont) en kinderen (inclusief die van de echtgeno(o)t(e)) die aan bepaalde voorwaarden voldoen (jonger dan 25 jaar, fiscaal afhankelijk, alleenstaand, onder hetzelfde dak wonend).
Mogelijke opties: Ongevallen, Bezittingen (inclusief bagage en inboedel), BA privé leven en huurdersaansprakelijkheid.

Basisdekking

De Basisdekking (repatriëringsdekking + aanvullende dekking gezondheidszorgen) biedt een aanvullende oplossing voor expats met een OSZ-dekking en voor expats zonder OSZ-dekking. De keuze van de basisdekking (Top-Up of Full Cover), opties en versies (Basic en Comprehensive) is voorbehouden aan de NGO en niet aan het individu. De keuze voor een individuele of gezinsdekking wordt bepaald door de samenstelling van het gezin. Met andere woorden, er is geen individuele keuze of uitzondering mogelijk (principe van groepsverzekering op basis van objectieve criteria). De verzekerde kan wel individueel een bijkomende dekking afsluiten in een aparte polis.

Top Up

De Top Up-formule is voorbehouden aan expats die verzekerd zijn onder een stelsel van sociale zekerheid (OSZ met terugbetaling van gezondheidszorg, CFE, of gelijkwaardig).

Full Cover

De Volledige Dekking is voorbehouden voor expats die NIET verzekerd zijn onder een stelsel voor sociaal zekerheidsregeling (dus niét aangesloten bij OSZ inclusief terugbetaling gezondheidszorg, CFE, of gelijkwaardig).

Aanvullende opties

« Comprehensive » formule

Voor een hogere premie kunt u uw expats een upgrade geven op de formules Top Up en Full Cover, zowel voor expats die individueel zijn verzekerd, als voor zij die als gezin verzekerd zijn. Begunstigden kunnen rekenen op hogere terugbetalingsplafonds.

Aanvullingen voor ongevallen, bagage en BA

Aanvullingen kunnen bij de verschillende aangeboden formules genomen worden. Je kan een aanvullende dekking nemen voor ongevallen, bagage en inboedel, BA privé leven en huurdersaansprakelijkheid

Missies van korte duur

De verzekering Expat & Co kan ook worden afgesloten voor korte opdrachten van enkele dagen of enkele weken (voor personeel van het hoofdkantoor dat op verplaatsing gaat). De verzekering dekt steeds een volledige maand.

Group Casier Risk & Insurance BV is de verzekeringsmakelaar van Pegasus

FSMA-nummer – 0417.102.770

Contactpersoon: Mevrouw Marie-Luce Casier

Telefoon: 09 / 231.25.25

Que faire en cas d'urgence ?

En cas de rapatriement, l'équipe d'Expat & Co se tient à disposition des expats 24 h/24, 7 j/7.

+32 (0)2 669 08 80


Dit zal sluiten in 0 seconden

Wat te doen in noodgevallen?

In geval van repatriëring staat het Expat & Co team 24u op 24 en 7d op 7 ter beschikking van expats.

+32 (0)2 669 08 80


Dit zal sluiten in 0 seconden