VERZEKERINGEN

Allianz – Gewaarborgd inkomen

Dit biedt een inkomen dat meer in overeenstemming is met de levensstandaard van de expat in geval van ziekte of bevalling. De uitkering van de overzeese sociale zekerheid bij ziekte is immers niet erg hoog. Dit extra inkomen is een aanvulling op de uitkering van de OSZ (overzeese sociale zekerheid ) in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Aangezien mensen die afkomstig zijn van buiten de EER geen gebruik kunnen maken van de ziekteuitkering van de OSZ (zie Artikel 18A en 18B van de Algemene Regeling van de OSZ), is er een aanvullende formule voorgesteld zodat deze mensen met deze verzekering kunnen profiteren van een hoger aanvullend inkomen.

Group Casier Risk & Insurance BV is de verzekeringsmakelaar van Pegasus

FSMA-nummer – 0417.102.770

Contactpersoon: Mevrouw Marie-Luce Casier

Telefoon: 09 / 231.25.25

Que faire en cas d'urgence ?

En cas de rapatriement, l'équipe d'Expat & Co se tient à disposition des expats 24 h/24, 7 j/7.

+32 (0)2 669 08 80


Dit zal sluiten in 0 seconden

Wat te doen in noodgevallen?

In geval van repatriëring staat het Expat & Co team 24u op 24 en 7d op 7 ter beschikking van expats.

+32 (0)2 669 08 80


Dit zal sluiten in 0 seconden