VERZEKERINGEN

Overzeese Sociale Zekerheid

Pegasus biedt u een groepscontract met de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) tegen voordelige tarieven.

Algemene Regeling

De algemene regeling voor Overzeese Sociale Zekerheid omvat drie soorten verzekeringen:
 • een pensioenverzekering ;
 • een verzekering bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit-en moederschapsrust ;
 • een uitgestelde verzekering voor gezondheidszorg.

In het contract dat Pegasus heeft gesloten met de OSZ zijn, naast deze algemene regeling , drie aanvullende verzekeringen ondergebracht, namelijk voor gezondheidszorgen, arbeidsongevallen en privé-ongevallen.

Deze drie verzekeringen zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene regeling.

In het kader van de algemene regeling van de OSZ is (in functie van de aansluitingsformule) de verdeling van de pensioen- en arbeidsongeschiktheidsbedragen als volgt:

Artikel 17 (alle nationaliteiten)

 • 70 % van de bijdrage gaat naar het pensioen
 • 20,5 % gaat naar het solidariteits- en participatiefonds (pensioenuitkering, overlevingspensioen, wezenuitkering
 • 9,5 % gaat naar ziekte- en invaliditeit.

Artikel 18 A (voor niet-Europese onderdanen)

 • 77,78 % van de bijdrage gaat naar het pensioen
 • 22,22 % vont au fonds de solidarité et d’équité (pension d’allocation, pension de survivant, allocation d’orphelin)
 • 0 % gaat naar ziekte- en invaliditeit.

Artikel 18 B (voor niet-Europese onderdanen)

 • 87,50 % van de bijdrage gaat naar het pensioen
 • 12,50 % gaat naar het solidariteits- en participatiefonds (pensioenuitkering, overlevingspensioen, wezenuitkering
 • 0 % gaat naar ziekte- en invaliditeit.

Aanvullende verzekeringen

Arbeidsongevallen- en privé-ongevallen

Arbeidsongevallen zijn ongevallen die zich voordoen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en ook op weg van en naar het werk, inclusief de reis van België naar het buitenland en terug. De voordelen en procedures zijn dezelfde voor beide soorten ongevallen. Maar er zijn twee belangrijke verschillen:

 • De periodes van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een privé-ongeval tellen mee voor de berekening van het pensioen, in tegenstelling tot de periodes als gevolg van een ongeval op het werk. Een privé-ongeval geeft niet alleen recht op een uitkering van de ongevallenverzekering, maar ook op een ziekte-uitkering.
 • Bij een arbeidsongeval heeft de ontwikkelingswerker alleen recht op uitkeringen in verband met een “ongeval”.

Gezondheidszorg

De expat en de van hem afhankelijke personen zijn verzekerd. Alle personen ten laste moeten bij naam worden vermeld op het moment van inschrijving of later, op het moment waarop zij ten laste komen. De personen ten laste kunnen zijn:

 • De echtgeno(o)t(e) (niet feitelijk gescheiden).
 • De samenwonende persoon (van hetzelfde of verschillend geslacht, met of zonder samenlevingscontract, met inbegrip van een ouder) die ten minste 6 maanden bij de aanvrager woont. De persoon is niet verzekerd als er een echtgenoot ten laste is of als er een echtgenoot die niet ten laste is onder hetzelfde dak woont.
 • Kinderen van wie de afstamming (inclusief adoptie) van bovengenoemde personen (ontwikkelingswerker, samenwonende) is vastgesteld en die daadwerkelijk ten laste zijn (tot de leeftijd van 18 of 25 jaar). Dit geldt ook voor kinderen die niet onder hetzelfde dak wonen.
 • Kleinkinderen die werkelijk ten laste zijn van de vrijwilliger of samenwonende (tot de leeftijd van 18 of 25 jaar).

Deze personen ten laste mogen geen recht hebben op terugbetalingen onder een ander wettelijk stelsel , in België of in het buitenland. Dit betekent dat familieleden met een eigen inkomen zijn uitgesloten. In de praktijk is er enige flexibiliteit in de OSZ. (Vervangings-) inkomen is toegestaan als het zo laag is dat het onvoldoende is om OSZ-bijdragen te betalen(nov 2023: max €1002,98 per maand of het bedrag van de tijdskredietuitkering; de OSZ erkent dat het niet toegestaan is om je volledige inkomen te besteden aan het betalen van OSZ-bijdragen).

Ontdek onze andere verzekeringen!

Expat & Co

Verzekering

Allianz – Gewaarborgd inkomen

Oorlogsrisicoverzekering

Que faire en cas d'urgence ?

En cas de rapatriement, l'équipe d'Expat & Co se tient à disposition des expats 24 h/24, 7 j/7.

+32 (0)2 669 08 80


Dit zal sluiten in 0 seconden

Wat te doen in noodgevallen?

In geval van repatriëring staat het Expat & Co team 24u op 24 en 7d op 7 ter beschikking van expats.

+32 (0)2 669 08 80


Dit zal sluiten in 0 seconden